Екип

Ние сме екип от отлични адвокати и професионалисти, на които може да се разчита.

Съчетаваме гъвкаво правно мислене и личностни качества, благодарение на които успяваме да предложим навременни, точни и задълбочени съвети, винаги съобразени с изискванията на действащото законодателство.

Стремежът на всеки от нас е непрекъснато да обогатява знанията и практиката си, за да можем да отговорим оптимално и адекватно на предизвикателствата на времето и динамиката на средата, в която живеем и се развиваме.

Вярваме, че лоялността, професионалното отношение и етика са най-добрата основа за създаване на устойчиви партньорства, които добавят стойност към вашия бизнес.

Михаела Христова - Партньор

Michaela Hristova Photo

Е-поща

michaela.christova@cgs.bg

Телефон за връзка

+359 887 752 275

Членство

 • Единен регистър на медиаторите в България, 2017
 • Софийска адвокатска колегия, 2006
 • Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България и Патентно ведомство на Европейския съюз.

Образование

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Експертиза:

 • Корпоративно и търговско право
 • Данъчно право
 • Административно право и регулативни режими
 • Обществени поръчки
 • Конкурентно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Процесуално представителство и Арбитраж
  Михаела Христова е Арбитър към Европейска юридическа палата.

Езици

 • Английски
 • Руски
 • Италиански

Галина Гатева - Партньор

Galina Gateva Photo

Е-поща

galina.gateva@cgs.bg

Телефон за връзка

+359 885 161 735

Членство

 • Софийска адвокатска колегия 2013
 • Шуменска адвокатска колегия (2011-2013)

Образование

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет, Магистър по право (2004)

Експертиза:

 • Търговско право
 • Административно право и регулативни режими
 • Схеми и мерки за подпомагане на земеделски производители със средства от европейските фондове
 • Вещно право
 • Обществени поръчки
 • Трудово право
 • Семейно и наследствено право
 • Процесуално представителство

Езици

 • Английски

Илиана Василева - Адвокат

Iliana Vasileva Photo

Е-поща

iliana.vasileva@cgs.bg

Телефон за връзка

+359 887 311 024

Членство

 • Софийска адвокатска колегия, 2018
 • Единен регистър на медиаторите в България, 2018

Образование

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (2012)

Експертиза:

 • Корпоративно и търговско право
 • Банково право
 • Принудително изпълнение
 • Семейно и наследствено право
 • Облигационно право
 • Вещно право
 • Медиация

Езици

 • Английски

Росина Костадинова - Адвокатски сътрудник

Rosina Kostadinova Photo

Е-поща

rosina.kostadinova@cgs.bg

Телефон за връзка

+359 898 760 789

Образование

 • 2014-2019 г.Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Експертиза:

 • Търговско право
 • Защита на личните данни
 • Вещно право
 • Облигационно право
 • Трудово право
 • Семейно и наследствено право
 • Административно право и обществени поръчки

Езици

 • Английски
 • Френски

Ралица Пантева – Адвокатски сътрудник

Ralitsa Panteva Photo

E-mail

ralitsa.panteva@cgs.bg

Phone for connection

+359 886 311 751

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, Магистър по право (2019)
 • Хагския университет по приложни науки, Холандия, Европейско и международно право, Бакалавър (2017)

Експертиза

 • Корпоративно и търговско право
 • Европейско и международно право
 • Семейно и наследствено право
 • Облигационно право
 • Вещно право

Languages

 • Английски

Уведомление за поверително третиране на лични данни на CGS

Приемам Научете повече