Актуално от 02.02.2016

Коментар на Михаела Василева и Пламен Славов относно образуването на тълкувателно дело № 1/2016 г. на Върховния касационен съд.

Повече информация относно коментара можете да намерите тук.

Актуално от 20.11.2015

Коментар на Михаела Василева новите моменти в защитата на правата на интелектуална собственост на европейско ниво.

Повече информация относно коментара можете да намерите тук.

Актуално от 10.09.2015

Коментар на Михаела Василева и Пламен Славов относно измененията в Закона за защита на конкуренцията и Закона за храните.

Повече информация относно коментара можете да намерите тук.

Актуално от 11.05.2015

Михаела Христова и Пламен Славов дадоха интервю за 1kam1.com по правни въпроси свързани с покупко-продажба на недвижими имоти.

Повече информация относно интервюто можете да намерите тук.

Актуално от 18.04.2015

Михаела Христова и Пламен Славов дадоха интервю за 1kam1.com по въпроси за застраховането на работници, задължителните обучения и инструктаж и др.

Повече информация относно интервюто можете да намерите тук.

Актуално от 11.03.2015

Михаела Христова и Пламен Славов дадоха интервю за economy.bg по въпроси относно приложението на трудовите договори със стажанти съгласно Кодекса на труда, практиките на летните стажове и другите форми на обучение на работниците.

Повече информация относно интервюто можете да намерите тук.

Актуално от 01.03.2015

Христова и партньори стана член на Турско Българската Търговско Индустриална Камара.

Уведомление за поверително третиране на лични данни на CGS

Приемам Научете повече